Mgr. David Kolačný

ředitel školy, vyučující 5. ročníku