Informace o nás

Základní škola a mateřská škola Dětřichov vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola:

poskytuje základní vzdělávání v 1. až 5. ročníku. Ročníky jsou spojovány podle počtu žáků do tří tříd. Čtení vyučujeme především genetickou metodou, jako základní písmo využíváme písmo nevázané. Výuka angličtiny probíhá již od prvního ročníku ZŠ. V matematice upřednostňujeme výuku podle profesora Hejného.

Mateřská škola:

zabezpečuje předškolní vzdělávání ve dvou třídách, do kterých jsou děti rozděleny podle věku. Ve starším oddělení MŠ probíhá dvakrát týdně výuka angličtiny. V odpoledním čase se třídy spojují. Logopedickou prevenci pro děti ze ZŠ i MŠ zajišťují dvě logopedické asistentky. Provozní doba je od 5,45 do 16,30.

Školní družina:

poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 5. ročníku v ranních (5,45 - 8,00) a odpoledních (12,10 - 16,30) hodinách. Děti mohou navštěvovat také kroužky keramiky, flétny, počítačů, tance, logických her, čtení a výtvarný kroužek.

Školní jídelna:

zabezpečuje školní stravování dětí výdejem jídel, která dovážíme ze Školní jídelny Višňová. Žáci ZŠ mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Stravování poskytujeme také dospělým strávníkům.