Výsadba ovocných stromů

06.11.2013 21:55

V tomto týdnu vysázeli žáci školy na školní zahradě čtyři nové ovocné stromy - hrušeň, jabloň, třešeň a slivoň. Další ovocné stromy jsou zasázeny u odpočívadel na cyklostezce a u DPS. Sazenice stromů jsme získali z projektu organizace Čmelák. Děkujeme za pomoc s výsadbou zaměstancům obecního úřadu.