Náš tým

Mgr. David Kolačný

ředitel školy, třídní učitel 5. ročníku

d.kolacny@skoladetrichov.cz

Jana Tarabová

zástupce ředitele školy, vedoucí školní jídelny, ekonom

j.tarabova@skoladetrichov.cz

Mgr. Radka Papasová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

r.papasova@skoladetrichov.cz

Mgr. Alexandra Bufáková

třídní učitelka 3. ročníku

a.bufakova@skoladetrichov.cz

Mgr. Pavlína Hrabáková

třídní učitelka 4. ročníku 

p.hrabakova@skoladetrichov.cz

Mgr. Aneta Wacławek

učitelka základní školy, asistent pedagoga

a.waclawek@skoladetrichov.cz

Hana Mikasová

učitelka mateřské školy, učitelka základní školy

h.mikasova@skoladetrichov.cz

Michaela Karešová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

m.karesova@skoladetrichov.cz

Jaroslava Kuncová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

j.kuncova@skoladetrichov.cz

Jitka Kubátová

provozní zaměstnanec, vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

j.kubatova@skoladetrichov.cz